Вечірнім в’юнком
Я в полон захоплений … Недвижно
Стою в забутті.

Басьо (1644–1694)